دسته بندی:

افتتاح ۲۹۶ واحد مسکن مهر در استان اصفهان/ برگزاری اختتامیه مسکن مهر استان با تکمیل ۱۶۰ واحد مسکونی تا پایان سالجاری

پایگاه خبری دنیای اسرار با حضور قائم مقام وزیر راه وشهرسازی در طرح مسکن مهر ؛ افتتاح ۲۹۶ واحد مسکن مهر در استان اصفهان/ برگزاری اختتامیه مسکن مهر استان با ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

انتخاب مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان به عنوان عضو ستاد ترویج فرهنگ پهلوانی

پایگاه خبری دنیای اسرار    انتخاب مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان به عنوان عضو ستاد ترویج فرهنگ پهلوانی به گزارش روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان، محمد سلطان ادامه خبر

منتشر شده در