افزایش حق مسکن کارگران دوشنبه نهایی می‌شود

افزایش حق مسکن کارگران دوشنبه نهایی می‌شود

معاون وزیر کار اعلام کرد: افزایش حق مسکن کارگران دوشنبه نهایی می‌شود معاون امور روابط کار وزیر کار گفت: افزایش حق مسکن در نشست دوشنبه شورای عالی کار، به عنوان یک مزیت جنبی مزد، نهایی می‌شود. دنیای اسرار: حاتم شاکرمی در جمع خبرنگاران گفت: آنچه در شورای عالی کار مطرح شده، افزایش کمک هزینه حق