مدیر کل هواشناسی استان اصفهان: بحران آب همچنان باقی است

مدیر کل هواشناسی استان اصفهان: بحران آب همچنان باقی است

پایگاه خبری دنیای اسرار مدیر کل هواشناسی استان اصفهان:بحران آب همچنان باقی است مدیرکل هواشناسی استان اصفهان در جمع اصحاب رسانه توجه به وضعیت آبی حاکم بر استان و کشور را ضروری دانست و  گفت: در مقایسه با سال گذشته که سال استثنایی ازلحاظ میزان صفر بارندگی بود امسال بارندگی بیش تری داشته ایم ولی

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان