فولاد مبارکه از راه‌کارهای قانونی برای مقابله با تحریم ها استفاده می‌کند

فولاد مبارکه از راه‌کارهای قانونی برای مقابله با تحریم ها استفاده می‌کند

پایگاه خبری دنیای اسرار: مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان تصریح کرد: فولاد مبارکه از راه‌کارهای قانونی برای مقابله با تحریم ها استفاده می‌کند مدیرعامل فولاد مبارکه دربارۀ تحریم فولاد مبارکه از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت: پیش تر نیز آمریکا صنعت فولاد ایران و گاز و پتروشیمی را تحریم کرده بود؛ در نتیجه این اتفاق موضوع

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان