به زودی تفاهم نامه همکاری بین خانه ارتباطات و اداره کل استاندارد استان اصفهان منعقدمیگردد.

به زودی تفاهم نامه همکاری بین خانه ارتباطات و اداره کل استاندارد استان اصفهان منعقدمیگردد.

به گزارش  دنیای اسرار :در نشست صمیمانه ای که با حضور هیئت مدیره و مدیرعامل خانه ارتباطات در محل دفتر کار مدیر کل استاندارد برگزار گردید مقرر گردید در راستای توسعه همکاریهای فی مابین و انجام فعالیت های آموزشی ،پژوهشی و ترویجی تفاهم نامه ای بین خانه ارتباطات و اداره کل استاندارداستان اصفهان منعقد گردد.در

مدیرعامل خانه ارتباطات استان اصفهان :روابط عمومی در میان دانش های بشری امروز مظلوم است

مدیرعامل خانه ارتباطات استان اصفهان :روابط عمومی در میان دانش های بشری امروز مظلوم است

مدیرعامل خانه ارتباطات استان اصفهان :روابط عمومی در میان دانش های بشری امروز مظلوم است روابط عمومی در میان دانش های بشری امروز مظلوم است و این مظلومیت چه در ابعاد عملکردی، چه سازمانی و چه اجتماعی بیش از پیش مشهود است. به گزارش دنیای اسرار:هادی زمانی رئیس شورای سیاستگذاری دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین

تبادل اطلاعات وآرای مسیر توسعه در جامعه

تبادل اطلاعات وآرای مسیر توسعه در جامعه

رئیس دپارتمان اطلاعات وارتباطات اصفهان عنوان کرد: تبادل اطلاعات وآرای مسیر توسعه در جامعه  به گزارش دنیای اسرار:با تبادل اطلاعات و آراء  و بررسی وتحلیل دیدگاه ها و نگرش هاست که توسعه در جامعه، مسیر واقعی خود را پیدا می کند. اینامر برای علوم اطلاعات و ارتباطات که هسته اصلی آن را گفت و گوی

روابط عمومی زندگی؛ کتابی برای زندگی

روابط عمومی زندگی؛ کتابی برای زندگی

روابط عمومی زندگی؛ کتابی برای زندگی جهان از کلمه آفریده شده است و این کلام است که قدرت تغییر و پیشرفت را ایجاد می کند. اصلی که در فرایند ارتباط بین فردی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دنیای اسرار:کتاب «روابط عمومی زندگی» با تبیین جایگاه «قدرت کلمه» به قلم توانای نویسنده آغاز می شود