هیچ واحد درسی به نام حجامت یا زالودرمانی در دانشگاه های کشور نداریم

هیچ واحد درسی به نام حجامت یا زالودرمانی در دانشگاه های کشور نداریم

پایگاه خبری دنیای اسرار رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت در گفت و گو با ایرنا: هیچ واحد درسی به نام حجامت یا زالودرمانی در دانشگاه های کشور نداریم  رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی گفت: هیچ واحد درسی به نام حجامت، زالودرمانی یا انرژی درمانی در سیستم آموزش رسمی دانشگاه های

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان