دسته بندی:

هیچ واحد درسی به نام حجامت یا زالودرمانی در دانشگاه های کشور نداریم

پایگاه خبری دنیای اسرار رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت در گفت و گو با ایرنا: هیچ واحد درسی به نام حجامت یا زالودرمانی در دانشگاه های کشور نداریم  رئیس ادامه خبر

منتشر شده در