منطقه گردشگری پتاس در خورو بیابانک افتتاح شد

منطقه گردشگری پتاس در خورو بیابانک افتتاح شد

پایگاه خبری دنیای اسرار با حضور استاندار اصفهان ؛ منطقه گردشگری پتاس در خورو بیابانک افتتاح شد با حضور استاندار اصفهان منطقه گردشگری پتاس در خورو بیابانک افتتاح شد. به گزارش دنیای اسرار : با حضور استاندار اصفهان فاز نخست منطقه جامع گردشگری پتاس درخوروبیابانک به بهره‌برداری رسید. مجموعه جامع گردشگری پتاس درخوروبیابانک با مشارکت

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان