منطقه گردشگری پتاس در خورو بیابانک افتتاح شد

پایگاه خبری دنیای اسرار با حضور استاندار اصفهان ؛ منطقه گردشگری پتاس در خورو بیابانک افتتاح شد با حضور استاندار اصفهان منطقه گردشگری پتاس در خورو بیابانک افتتاح شد. به ادامه خبر

منتشر شده در