دسته بندی:

برگزاری آیین تجلیل از خبرنگاران شهرستان لنجان در ذوب آهن اصفهان

پایگاه خبری دنیای اسرار با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان صورت گرفت برگزاری آیین تجلیل از خبرنگاران شهرستان لنجان در ذوب آهن اصفهان ایین تجلیل از خبرنگاران ادامه خبر

منتشر شده در