برگزاری آیین تجلیل از خبرنگاران شهرستان لنجان در ذوب آهن اصفهان

برگزاری آیین تجلیل از خبرنگاران شهرستان لنجان در ذوب آهن اصفهان

پایگاه خبری دنیای اسرار با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان صورت گرفت برگزاری آیین تجلیل از خبرنگاران شهرستان لنجان در ذوب آهن اصفهان ایین تجلیل از خبرنگاران شهرستان لنجان،پیشکسوتان عرصه خبر و رابطین خبری بخش های مختلف ذوب آهن اصفهان به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان لنجان و روابط عمومی

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان