دسته بندی:

شاه شطرنج آسیا مهمان تابستانه همدان ۲۰۱۸

پایگاه خبری دنیای اسرار شاه شطرنج آسیا مهمان تابستانه همدان ۲۰۱۸ همدان- انتخاب همدان به عنوان پایتخت گردشگری آسیا در سال جاری میلادی سبب شد فدراسیون جهانی با اعطای میزبانی ادامه خبر

منتشر شده در