همایش پیاده روی خانوادگی کارکنان مخابرات منطقه اصفهان همزمان با سراسر کشور ، در فضایی پر شور پنج شنبه ۲۰اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ برگزارشد.

همایش پیاده روی خانوادگی کارکنان مخابرات منطقه اصفهان همزمان با سراسر کشور ، در فضایی پر شور پنج شنبه ۲۰اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ برگزارشد.

پایگاه خبری دنیای اسرار همایش  پیاده روی خانوادگی کارکنان مخابرات  منطقه اصفهان همزمان با  سراسر کشور ، در فضایی پر شور  پنج شنبه ۲۰اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ برگزارشد. به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان , در این همایش که با حضور جمع کثیری از همکاران مخابراتی اصفهان در جاده سلامت پارک ناژوان اصفهان برگزار شد

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان