نخل گردانی ظهرعاشوراروستای حلوان

نخل گردانی ظهرعاشوراروستای حلوان

پایگاه خبری دنیای اسرار  نخل گردانی ظهرعاشوراروستای حلوان به گزارش دنیای اسرار –علیرضا هژبری:نخل از معروف ترین ابزار عزاداری است که از قرنها قبل معمولاً به عنوان تابوت شهدا و حجله عزا در روز عاشورا تشییع و حمل می شود و جمعیت زیادی پای آن به سینه زنی و نوحه خوانی می پردازند. شیعیان ایران،

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان