پردیس نمایشگاه سلامت و فیزیک؛ دو دنیای شگفت انگیز و متفاوت در شهر اصفهان

پردیس نمایشگاه سلامت و فیزیک؛ دو دنیای شگفت انگیز و متفاوت در شهر اصفهان

پایگاه خبری دنیای اسرار: پردیس نمایشگاه سلامت و فیزیک؛ دو دنیای شگفت انگیز و متفاوت در شهر اصفهان به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، پردیس نمایشگاهی سلامت شامل راهروی کم تحرکی، اتاق قندها، اتاق نمک، راهروی چربی، اتاق دخانیات، اتاق فست فودها، بیمارستان، سالن تغذیه و ورزش، راهروی داروها، راهروی پیشنهادات و اتاق

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان