دست نگهدارید! اصفهان شهر آزمون و خطا نیست

دست نگهدارید! اصفهان شهر آزمون و خطا نیست

پایگاه خبری دنیای اسرار دست نگهدارید! اصفهان شهر آزمون و خطا نیست ه بهانه خداحافظی با استاندر دلسوز اصفهان (دکتر مهر علیزاده)  به گزارش دنیای اسرار:بهادری -دکتر مهر علیزاده دو هفته بیشتر مهمان مردم شهر گنبدهای فیروزه ایی نیست،قطعا آنانکه که با  حداقل الفبای مدیریت آشنا هستند واقفند که وی در این چند ماه خدمتش،

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان