۹۱درصد سد زاینده رود خالیست

۹۱درصد سد زاینده رود خالیست

۹۱درصد سد زاینده رود خالیست معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: میزان ذخیره سد زاینده رود به ۱۲۹ میلیون متر مکعب معادل حدود ۹ درصد گنجایش این مخزن رسیده است. پایگاه خبری اسرار به نقل ازایرنا:حسن ساسانی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: میزان ورودی به این