اجرای اولین گیمیفیکیشن شرکت مخابرات ایران – منطقه اصفهان در نمایشگاه اتوکام ۲۰۱۸

اجرای اولین گیمیفیکیشن شرکت مخابرات ایران – منطقه اصفهان در نمایشگاه اتوکام ۲۰۱۸

اجرای اولین گیمیفیکیشن شرکت مخابرات ایران – منطقه اصفهان در نمایشگاه اتوکام ۲۰۱۸ همزمان با برگزاری نمایشگاه اتوکام ۲۰۱۸ ، اولین گیمیفیکیشن مبتنی بر کمپین فروش سرویس adsl 2020   توسط معاونت تجاری مخابرات منطقه اصفهان در غرفه مخابرات اجرا شد.   دنیای اسراربه نقل از اداره روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان، امیرحسین زیگلری رئیس اداره

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان