ذخیره سد زاینده رود به ۱۷۰ میلیون متر مکعب رسید

ذخیره سد زاینده رود به ۱۷۰ میلیون متر مکعب رسید

پایگاه خبری دنیای اسرار ذخیره سد زاینده رود به ۱۷۰ میلیون متر مکعب رسید معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: ذخیره سد زاینده رود در اولین روز مهر امسال به ۱۷۰ میلیون مترمکعب رسیده است که در صورت تداوم کاهش بارش ها تا نیمه پاییز، توزیع آب شرب نیز با

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان