دسته بندی:

مبارزه با ورود کالای قاچاق، حمایت از کالای ایرانی است

پایگاه خبری دنیای اسرار -اصفهان: فرمانده انتظامی استان اصفهان: مبارزه با ورود کالای قاچاق، حمایت از کالای ایرانی است فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: یکی از راه های تحقق شعار ادامه خبر

منتشر شده در