عاملان شرارت در چهارباغ عباسی اصفهان دستگیر شدند

عاملان شرارت در چهارباغ عباسی اصفهان دستگیر شدند

پایگاه خبری دنیای اسرار عاملان شرارت در چهارباغ عباسی اصفهان دستگیر شدند جانشین فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: ۳ فرد شرور که با اعمال شرارت آمیز خود ،باعث برهم زدن نظم عمومی و ایجاد رعب و وحشت در بین مردم شده بودند با حضور به موقع مأموران این فرماندهی دستگیر شدند. به گزارش خبرنگار پایگاه

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان