ارائه ۵۰ مقاله علمی در کنفرانس بین‌المللی گل محمدی

ارائه ۵۰ مقاله علمی در کنفرانس بین‌المللی گل محمدی

پایگاه خبری دنیای اسرار: ارائه ۵۰ مقاله علمی در کنفرانس بین‌المللی گل محمدی دبیر علمی برگزاری کنفرانس بین المللی گل محمدی با عنوان Rosa damacsena 2018 در نشستی مشترک از ارائه ۵۰ مقاله علمی از محققان و پژوهشگران سراسر کشور در این کنفرانس خبر داد. به گزارش دنیای اسرار به نقل از فارس: سعید معصوم

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان