بزرگ‌ترین سفره نذری در راستای گردشگری مذهبی اردبیل برپا می‌شود

بزرگ‌ترین سفره نذری در راستای گردشگری مذهبی اردبیل برپا می‌شود

معاون گردشگری استان اردبیل؛ بزرگ‌ترین سفره نذری در راستای گردشگری مذهبی اردبیل برپا می‌شود معاون گردشگری استان اردبیل از برپایی بزرگ‌ترین سفره نذری در پایگاه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی با هدف رونق گردشگری مذهبی خبر داد. دنیای اسرار-اردبیل:صغری فرشی،معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل صبح امروز با اعلام

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان