وزارت ارتباطات برای تجهیز ورزشگاهها به فیبر نوری آمادگی دارد

وزارت ارتباطات برای تجهیز ورزشگاهها به فیبر نوری آمادگی دارد

پایگاه خبری دنیای اسرار وزارت ارتباطات برای تجهیز ورزشگاهها به فیبر نوری آمادگی دارد معاون امور دولت، مجلس و استان های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت : این وزارتخانه برای تجهیز ورزشگاههای کشور به شبکه فیبر نوری برای ارتقای اینترنت آمادگی دارد. به گزارش دنیای اسراربه نقل از ایرنا، سید حسین دهدشتی روز دوشنبه

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان