توسعه فضای سبز منطقه ۸ با رویکرد استفاده از پساب و گیاهان مقاوم به کم آبی

توسعه فضای سبز منطقه ۸ با رویکرد استفاده از پساب و گیاهان مقاوم به کم آبی

پایگاه خبری دنیای اسرار   توسعه فضای سبز منطقه ۸ با رویکرد استفاده از پساب و گیاهان مقاوم به کم آبی مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان گفت: توسعه کمی و کیفی پارک‌ها و فضای سبز در اولویت برنامه های منطقه است. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، سید رسول هاشمیان در حاشیه پاسخگویی

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان