مدیر اشتغال و کارآفرینی استان اصفهان از لغو مجوز ۴ کاریابی در اصفهان خبر داد

مدیر اشتغال و کارآفرینی استان اصفهان از لغو مجوز ۴ کاریابی در اصفهان خبر داد

پایگاه خبری دنیای اسرار مدیر اشتغال و کارآفرینی استان اصفهان از لغو مجوز ۴ کاریابی در اصفهان خبر داد   سید کمال الدین میرهادی از لغو مجوز ۴ کاریابی در شهرستانهای نجف آباد، اصفهان و خور و بیابانک  خبر داد میرهادی با اعلام این خبر توضیح داد: با توجه به تبصره ماده ۳۲ قانون مجازات

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان