بارش های پاییزی ۱۶۷ درصد افزایش داشت

بارش های پاییزی ۱۶۷ درصد افزایش داشت

بارش های پاییزی ۱۶۷ درصد افزایش داشت به گزارش پایگاه خبری دنیای اسرار به نقل از ایرنا، روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان بوشهر روز دوشنبه به نقل از فراز رابعی غلامی افزود: این میزان بارندگی به صورت میانگین نسبت به شرایط نرمال ۵۰ سال گذشته که ۱۵ میلی متر بوده است ۶۰ درصد