بررسی آخرین وضعیت گسل‌های پرخطر استان اصفهان/ فرونشست زمین مشکل اصلی استان اصفهان است

بررسی آخرین وضعیت گسل‌های پرخطر استان اصفهان/ فرونشست زمین مشکل اصلی استان اصفهان است

پایگاه خبری دنیای اسرار رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان تشریح کرد؛ بررسی آخرین وضعیت گسل‌های پرخطر استان اصفهان/ فرونشست زمین مشکل اصلی استان اصفهان است حسین حجتی گفت: در کنار خطر گسل‌ها، مشکل اصلی فعلی استان اصفهان، موضوع فرونشست زمین در دشت‌هایی مانند دشت برخوار، اصفهان یا دامنه

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان