طوفان شن با سرعت ۶۰ کیلومتر، محور خُور به طبس را درنوردید

طوفان شن با سرعت ۶۰ کیلومتر، محور خُور به طبس را درنوردید

پایگاه خبری دنیای اسرار طوفان شن با سرعت ۶۰ کیلومتر، محور خُور به طبس را درنوردید ، طوفان شن با سرعت ۶۰ کیلومتر، روز سه شنبه محور خُور به طبس در کیلومتر ۷۵ تا ۸۵ این مسیر را درنوردید. به گزارش دنیای اسرار به نقل ازایرنا:رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان