سکه طرح جدید امروز ۳۰ دی ماه ۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان شد

سکه طرح جدید امروز ۳۰ دی ماه ۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان شد

در بازار آزاد تهران؛ سکه طرح جدید امروز ۳۰ دی ماه ۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان شد هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز یکشنبه ۳۰ دی ماه از مرز ۴ میلیون تومان عبور کرد و به ۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان رسید. دنیا ی اسرار، در جریان معاملات امروز یکشنبه