دسته بندی:

تزریق ۱۷۰ مگاوات برق نیروگاه فولاد مبارکه به شبکۀ سراسری

پایگاه خبری دنیای اسرار تزریق ۱۷۰ مگاوات برق نیروگاه فولاد مبارکه به شبکۀ سراسری   ۱۷۰ مگاوات برق تولید شده در نیروگاه فولادمبارکه به شبکۀ سراسری تزریق شد. مدیر ناحیۀ ادامه خبر

منتشر شده در