اصفهان در حوزه نوسازی روستایی از دیگر استانها عقب مانده است

اصفهان در حوزه نوسازی روستایی از دیگر استانها عقب مانده است

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان: اصفهان در حوزه نوسازی روستایی از دیگر استانها عقب مانده است  مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان گفت: اصفهان در حوزه نوسازی روستایی از دیگر استان های کشور عقب مانده است. دنیای اسرار: عبد الحسین خانی ظهر یکشنبه در جلسه شورای استان و رؤسای شوراهای بخش استان