کانال ارزی میان ایران و اروپا بازگشایی می شود

کانال ارزی میان ایران و اروپا بازگشایی می شود

پایگاه خبری دنیای اسرار: رئیس کل بانک مرکزی: کانال ارزی میان ایران و اروپا بازگشایی می شود رئیس کل بانک مرکزی نوشت: قرار است کانال مالی جدید برای صادرکنندگان اروپایی و ایرانی باز شود که کارکرد این کانال نوعی پیمان پولی دو جانبه میان ایران و اروپاست. به گزارش دنیای اسرار به نقل فارس، عبدالناصر

کانال ارزی میان ایران و اروپا بازگشایی می شود

کانال ارزی میان ایران و اروپا بازگشایی می شود

پایگاه خبری دنیای اسرار: رئیس کل بانک مرکزی: کانال ارزی میان ایران و اروپا بازگشایی می شود قرار است کانال مالی جدید برای صادرکنندگان اروپایی و ایرانی باز شود که کارکرد این کانال نوعی پیمان پولی دو جانبه میان ایران و اروپا است. به گزارش دنیای اسرار به نقل ازفارس، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان