جامه نو بر تن عمارت تاریخی خلعت پوشان

جامه نو بر تن عمارت تاریخی خلعت پوشان

پایگاه خبری دنیای اسرار جامه نو بر تن عمارت تاریخی خلعت پوشان تبریز –  عمارت «خلعت پوشان» تبریز از بناهای به یادگار مانده دوران حکومت صفویان در ایران است ه برای قرار گرفتن در فهرست بازدید گردشگران این شهر قرار شده تا نوسازی شود و جامه تازه بر تن کند. به گزارش دنیای اسراربه نقل

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان