تماشای قطب شمال در قلب نصف جهان از دریچه دوربین

تماشای قطب شمال در قلب نصف جهان از دریچه دوربین

پایگاه خبری دنیای اسرار به همت موسسه فرهنگی اکو و همکاری شهرداری اصفهان افتتاح گردید: تماشای قطب شمال در قلب نصف جهان از دریچه دوربین نخستین نمایشگاه عکس سفر به قطب شمال به همت موسسه فرهنگی اکو و همکاری شهرداری اصفهان افتتاح گردید. به گزارش دنیای اسرار  به نقل از کارگروه رسانه موسسه فرهنگی اکو/

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان