پیشرفت ۵۲ درصدی طرحهای‌ توسعه ناحیه فولادسازی و نورد پیوسته‌ (سبا)

پیشرفت ۵۲ درصدی طرحهای‌ توسعه ناحیه فولادسازی و نورد پیوسته‌ (سبا)

پایگاه خبری دنیای اسرار پیشرفت ۵۲ درصدی طرحهای‌ توسعه ناحیه فولادسازی و نورد پیوسته‌ (سبا) پیشرفت اجرای طرح‌ توسعه در ناحیه فولادسازی و نورد پیوسته سبا به ۵۲ درصد رسید تا در این راستا علاوه بر بومی‌سازی بیش از ۸۵ درصد تجهیزات موردنیاز اجرای طرح‌های توسعه در این ناحیه و اشتغال‌زایی برای جوانان این مرزو

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان