دسته بندی:

پیشرفت ۵۲ درصدی طرحهای‌ توسعه ناحیه فولادسازی و نورد پیوسته‌ (سبا)

پایگاه خبری دنیای اسرار پیشرفت ۵۲ درصدی طرحهای‌ توسعه ناحیه فولادسازی و نورد پیوسته‌ (سبا) پیشرفت اجرای طرح‌ توسعه در ناحیه فولادسازی و نورد پیوسته سبا به ۵۲ درصد رسید ادامه خبر

منتشر شده در