خرید کالای ایرانی؛ حمایت از کارگر و کارشناس ایرانی

خرید کالای ایرانی؛ حمایت از کارگر و کارشناس ایرانی

پایگاه خبری دنیای اسرار خرید کالای ایرانی؛ حمایت از کارگر و کارشناس ایرانی به گزارش پایگاه خبری دنیای اسرار:طی سال های اخیر توجه به اقتصاد مقاومتی و توانمندی ملی و داخلی ایجاب میکرد که به تولیدات داخلی توجه خاص صورت گیرد. همانطور که در دیدگاه رهبر فرزانه انقلاب اولویت اول کشور اقتصاد است. تقویت اقتصاد

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان