‍جابه جایی ۷۲ هزار دانش آموز اصفهانی با ۱۰ هزار سرویس مدرسه

‍جابه جایی ۷۲ هزار دانش آموز اصفهانی با ۱۰ هزار سرویس مدرسه

پایگاه خبری دنیای اسرار اکیپ های نظارتی تاکسیرانی بر عملکرد سرویس مدارس نظارت می کنند ‍جابه جایی ۷۲ هزار دانش آموز اصفهانی با ۱۰ هزار سرویس مدرسه مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: ۱۰ هزار سرویس مدرسه ۷۲ هزار دانش آموز اصفهانی را تحت نظر سازمان تاکسیرانی جابه جا می کند.

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان