مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان: تراز حفاری دو ایستگاه «زینبیه» و «عاشق اصفهانی» به عمق نهایی خاکبرداری رسید

مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان: تراز حفاری دو ایستگاه «زینبیه» و «عاشق اصفهانی» به عمق نهایی خاکبرداری رسید

مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان:تراز حفاری دو ایستگاه «زینبیه» و «عاشق اصفهانی» به عمق نهایی خاکبرداری رسید مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان گفت: تراز حفاری قسمت شمالی دو ایستگاه زینبیه و عاشق اصفهانی خط دوم قطارشهری اصفهان به عمق نهایی خاکبرداری رسید. به گزارش  دنیای اسرار، محمدرضا بنکدار با اشاره به آخرین روند اجرایی خط دوم قطارشهری

با اطمینان ریل ذوب آهن را در قطار شهری استفاده خواهیم کرد

با اطمینان ریل ذوب آهن را در قطار شهری استفاده خواهیم کرد

پایگاه خبری دنیای اسرار معاون اجرایی سازمان قطار شهری اصفهان و حومه : با اطمینان ریل ذوب آهن را در قطار شهری استفاده خواهیم کرد معاون اجرایی سازمان قطار شهری اصفهان و حومه با هیئت همراه چهارم شهریور ماه از خط تولید ریل بازدید و با مهندس محمد رضا کجباف مدیر فروش داخلی شرکت ،

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان