مرگ، پلنگ جوان مازندران را رها نکرد

مرگ، پلنگ جوان مازندران را رها نکرد

پایگاه خبری دنیای اسرار مرگ، پلنگ جوان مازندران را رها نکرد یک قلاده پلنگ نر جوانی که اردیبهشت ماه سال جاری پس از نجات از تله گرازگیر کشاورزان در مازندران با نشانه گذاری در زیستگاهش رها شده بود ، با تیر خلاص یک دامدار از پا درآمد. به گزارش دنیای اسراربه نقل ازایرنا ، راز

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان