برای اولین بار در ایران صورت گرفت؛تولید تختال با ضخامت ۲۵۰ میلیمتر

برای اولین بار در ایران صورت گرفت؛تولید تختال با ضخامت ۲۵۰ میلیمتر

پایگاه خبری دنیای اسرار   برای اولین بار در ایران صورت گرفت؛تولید تختال با ضخامت ۲۵۰ میلیمتر کارکنان بلندهمت فولاد مبارکه در ناحیۀ فولادسازی و ریخته‌گری مـــداوم در راستــــــای عمــــل به راهبــــردهای شــــرکت مبنی بر استفادۀ حداکثری از ظرفیت‌های نصب شده، توسعۀ سبد محصولات شرکت و تأمین حداکثری نیاز کشور به انواع محصولات فولادی، برای

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان