مردم باید احساس کنند با پلیس فاصله ندارند

مردم باید احساس کنند با پلیس فاصله ندارند

پایگاه خبری دنیای اسرار مردم باید احساس کنند با پلیس فاصله ندارند استاندار اصفهان گفت : نیروی انتظامی یکی از سخت ترین و مشکل ترین بخش های خدمت رسانی است و مردم باید احساس کنند بین آن ها با پلیس فاصله نیست. گزارش دنیای اسرار به نقل ازایرنا، محسن مهرعیزاده شامگاه روز دوشنبه در دیدار

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان