دلار ۴۲۰۰ تومانی هزینه تولید را کاهش می دهد

دلار ۴۲۰۰ تومانی هزینه تولید را کاهش می دهد

پایگاه خبری دنیای اسرار دلار ۴۲۰۰ تومانی هزینه تولید را کاهش می دهد رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور گفت: با توجه به اثر افزایش رشد ۲۰ درصدی نرخ دستمزدها در سال جاری، اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی نرخ دلار با اثر کاهشی بر هزینه تمام شده تولید همراه خواهد بود و

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان