رتبه یک استان اصفهان در داشتن شهرک‌های صنعتی سبز

رتبه یک استان اصفهان در داشتن شهرک‌های صنعتی سبز

رتبه یک استان اصفهان در داشتن شهرک‌های صنعتی سبز مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان اصفهان گفت : با کاشت۹۰۰ هزار اصله درخت و ایجاد حدود ۷۰۰ هکتار تصفیه خانه و ۱۵۰۰ کیلومتر آبیاری قطره‌ای در شهرک‌های صنعتی استان ، رتبه یک شهرک‌های صنعتی سبز را در کشور کسب کرده‌ایم . دنیای اسرار:محمدجواد بگی مدیرعامل شهرک‌های صنعتی

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان