بهره‌برداری از پروژه شبکه آبیاری خداآفرین عامل تحول در بخش کشاورزی مغان می‌شود

بهره‌برداری از پروژه شبکه آبیاری خداآفرین عامل تحول در بخش کشاورزی مغان می‌شود

پایگاه خبری دنیای اسرار: مدیرعامل شرکت منابع آب ایران: بهره‌برداری از پروژه شبکه آبیاری خداآفرین عامل تحول در بخش کشاورزی مغان می‌شود مدیرعامل شرکت منابع آب ایران با اشاره به ضرورت و اهمیت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین در منطقه مغان، گفت: بهره‌برداری از این پروژه عامل تحول در عرصه کشاورزی منطقه خواهد

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان