اهدای ۱۰,۰۰۰ بستۀ نوشت افزار توسط کارکنان و مدیریت فولاد مبارکه به دانش آموزان نیازمند استان اصفهان

اهدای ۱۰,۰۰۰ بستۀ نوشت افزار توسط کارکنان و مدیریت فولاد مبارکه به دانش آموزان نیازمند استان اصفهان

پایگاه خبری دنیای اسرار همزمان با بازگشایی مدارس صورت گرفت؛ اهدای ۱۰,۰۰۰ بستۀ نوشت افزار توسط کارکنان و مدیریت فولاد مبارکه به دانش آموزان نیازمند استان اصفهان همزمان با نخستین روزهای بازگشایی مدارس، مدیریت و کارکنان فولاد مبارکه در راستای مسئولیتهای اجتماعی فردی و سازمانی خود، ۱۰ هزار بستۀ نوشت افزار به ارزش ۳ میلیارد

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان