برنامه‌ریزی برای تهیه سند بالادستی معماری ایستگاه‌های متروی اصفهان

برنامه‌ریزی برای تهیه سند بالادستی معماری ایستگاه‌های متروی اصفهان

پایگاه خبری دنیای اسرار: برنامه‌ریزی برای تهیه سند بالادستی معماری ایستگاه‌های متروی اصفهان مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان از برنامه‌ریزی برای تهیه سند بالادستی معماری ایستگاه‌های متروی اصفهان خبر داد. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، جلسه کمیته معماری سازمان قطارشهری اصفهان با محوریت بررسی نقاط ضعف و قوت ایستگاه‌های خط یک مترو و

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان