دسته بندی:

انتقال تجارب بیابان زدائی ایران به دیگر کشورها، درآمدزاست

پایگاه خبری دنیای اسرار انتقال تجارب بیابان زدائی ایران به دیگر کشورها، درآمدزاست  کارشناس امور بیابان سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری گفت: انتقال تجارب ایران در زمینه بیابان ادامه خبر

منتشر شده در