درهای “عمارت هنرمند” به روی هنرمندان گشوده شد

درهای “عمارت هنرمند” به روی هنرمندان گشوده شد

پایگاه خبری دنیای اسرار: با حضور جمعی از هنرمندان و پیشکسوتان عرصه موسیقی؛ درهای “عمارت هنرمند” به روی هنرمندان گشوده شد “عمارت هنرمند” با حضور جمعی از هنرمندان پیشکسوت عرصه موسیقی، معاون فرهنگی شهردار و رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری، اعضای شورای شهر و مدیران شهری اصفهان افتتاح شد. به گزارش اداره ارتباطات

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان