کارخانه روغن نباتی به مجتمع تجاری – تفریحی تبدیل می شود

کارخانه روغن نباتی به مجتمع تجاری – تفریحی تبدیل می شود

پایگاه خبری دنیای اسرار   کارخانه روغن نباتی به مجتمع تجاری – تفریحی تبدیل می شود مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان اعلام کرد: کارخانه روغن نباتی خیابان امام خمینی (ره) به مجتمع تجاری- تفریحی تبدیل می شود و چند طبقه از این مجتمع به مبل‌فروشان رهنان اختصاص داده می‌شود. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان