احداث سومین میدان شهری محرومیت را در منطقه ۱۴ کم رنگ می کند

احداث سومین میدان شهری محرومیت را در منطقه ۱۴ کم رنگ می کند

پایگاه خبری دنیای اسرار اتفاق های ویژه عمرانی در منطقه ۱۴ احداث سومین میدان شهری محرومیت را در منطقه ۱۴ کم رنگ می کند مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان از آغاز عملیات اجرایی چهار ایستگاه خط دو قطار شهری، احداث خیابان ۳۶ متری، ترمینال درون شهری شمال شرق و ساخت سومین میدان شهری در محدوده

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان