در تابستان به رغم حفر ۳ حلقه چاه جدید  با کمبود ۲۰ الی ۲۵ لیتر آب در ثانیه مواجه هستیم

در تابستان به رغم حفر ۳ حلقه چاه جدید با کمبود ۲۰ الی ۲۵ لیتر آب در ثانیه مواجه هستیم

پایگاه خبری دنیای اسرار مدیرآبفا کوهپایه اعلام کرد: در تابستان به رغم حفر ۳ حلقه چاه جدید  با کمبود ۲۰ الی ۲۵ لیتر آب در ثانیه مواجه هستیم در برنامه رادیویی جاری حیات که با موضوع مصرف بهینه آب در شهرستان کوهپایه برگزارشد ،مدیر آبفا این شهرستان گفت: هم اکنون  با حفر ۳ حلقه چاه

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان