بی نیازی فولاد مبارکه از واردات روغن های نورد

بی نیازی فولاد مبارکه از واردات روغن های نورد

پایگاه خبری دنیای اسرار با حمایت از تولیدکنندگان داخلی انجام شد؛ بی نیازی فولاد مبارکه از واردات روغن های نورد در راستای سیاستهای فولاد مبارکه در حمایت از شرکتهای دانش بنیان داخلی، کارشناسان فولاد مبارکه با همکاری شرکت دانش بنیان «به آرین صنعت اصفهان» توانستند به دانش فنی ساخت روغن های مورداستفاده در خط نورد

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان